EENVOUDIGE VERWIJDERING

composteerbaar en volkomen biologisch afbreekbaar

Met Cat’s Best koopt u niet alleen een kwaliteitsproduct, maar u spaart ook nog het milieu


Kattenbakvulling is één van de grootste afzonderlijke bijdragen aan het ontstaan van huishoudafval. Bij verwijdering van kattenbakvulling komen er via het huisvuil vaak hogere vuilniskosten.
In vergelijking met traditioneel, gemineraliseerd kattenbakvulling, dat via het huisvuil moet worden verwijderd, kan Cat’s Best na gebruik langs diverse wegen milieuvriendelijk en kostenbesparend aan de natuurlijke stofkringloop worden toegevoegd:

composteerbaar en volkomen biologisch afbreekbaar


Cat’s Best is – als puur plantaardige kattenbakvulling – voor 100% biologisch afbreekbaar en probleemloos via een biobak of compost te verwijderen. Geringe hoeveelheden, zoals bijvoorbeeld de klonten die dagelijks ontstaan, kunnen zelfs direct en comfortabel via de wc worden gespoeld, aangezien het strooisel volledig in water oplost (let daarbij alstublieft op de lokale voorschriften).

Cat’s Best

Informatie over gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van externe hulpmiddelen en componenten, zoals Google Analytics en marketing cookies, die ons helpen om gegevens over uw gebruik van onze website te evalueren. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid