Wil je het milieu beschermen?
Met plantaardige kattenbakvulling lever je een duurzame bijdrage en bescherm je ons ecosysteem.

Het thema duurzaamheid is een hot topic geworden. Wij worden er in ons dagelijks leven overal mee geconfronteerd. En dat werd tijd! Steeds meer mensen roepen op om een ​​einde te maken aan milieuvervuiling en onnodige verspilling en de samenleving als geheel is op zoek gegaan naar duurzamere manieren van leven en consumeren. “Oké – maar wat heeft mijn kattenbak daarmee te maken?” denk je bij jezelf. Veel katteneigenaars beseffen echter  niet dat de kattenbakvulling die zij kiezen een belangrijke rol speelt. Hoe? Dat lees je hier!

Welke soorten kattenbakvulling zijn er?

Er zijn net zo veel verschillende soorten kattenbakvulling als dat er voorkeuren zijn van katten en hun eigenaars. Soorten kattenbakvulling kunnen worden onderverdeeld volgens bepaalde criteria: op basis van de gebruikte grondstoffen, de functionaliteit, de consistentie of dat de kattenbakvulling additieven bevat. Als je kattenbakvulling vergelijkt, wat maakt dan eigenlijk het verschil? Hier nemen we ze allemaal onder de loep!

Waarom minerale kattenbakvulling schadelijk is voor het milieu

Veel kattenliefhebbers zijn van mening dat zij een natuurlijk product kopen met minerale kattenbakvulling op basis van bentoniet, klei, kalkhoudende zandsteen of silicaat. Bij bentoniet bijvoorbeeld, hebben de fabrikanten het over “natuurlijke klei” of een vergelijkbare term. Natuurlijk denk je dan dat minerale kattenbakvulling een natuurlijk en milieuvriendelijk product is. Maar dit is niet het geval! Zowel de ontginning en productie als de verwijdering van dit strooisel is schadelijk voor het milieu.

Hoe wordt conventionele kattenbakvulling gemaakt?

Conventioneel strooisel wordt gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen. Voorraden van bentoniet zijn beperkt en de enige manier om dit te winnen is door enorme gaten in het landschap te boren in dagbouwmijnen. Silicaat wordt goedkoop geproduceerd door middel van chemische processen in Azië. Bij de verwerking, het transport en de afvalverwijdering na gebruik in de kattenbak, komen enorme hoeveelheden milieubelastende CO2 vrij.

Hoe wordt minerale kattenbakvulling weggegooid?

Het weggooien van minerale kattenbakvulling is problematisch omdat het na gebruik niet kan worden gerecycled: het komt onvermijdelijk bij het restafval terecht. Daarna gaat het naar de verbrandings- of stortplaats. Naast de negatieve neveneffecten zoals extreme stankoverlast en veel verplaatsen heen en weer, zal een huishouden met een kat ook hogere afvalverwerkingskosten moeten betalen.

Hoeveel kattenbakvulling produceert een huishouden met een kat per jaar?

Er leven nu 16,7 miljoen katten in Duitse huishoudens. Aangezien 8 van de 10 katteneigenaars nog steeds conventionele kattenbakvulling gebruiken, is 84% van de kattenbakvulling van minerale oorsprong. Een kattenhuishouden met een kat van 3,5 kg verbruikt ongeveer 270 kg kattenbakvulling per jaar. Dit brengt het landelijke totaal op ongeveer 630.000 ton kattenbakafval per jaar! Dat is een enorme afvalberg – één die maar blijft groeien.

Bron: Plant Litter Association (2021): “Duurzaam strooisel!”, online bij Cats for Future – duurzaam strooisel, geraadpleegd op 23.05.2022.

Plantaardige kattenbakvulling als duurzaam alternatief

Is er dan geen alternatief dat hier een einde aan kan maken? Een duurzame kattenbakvulling die perfect werkt en tegelijkertijd een natuurlijke kringloop van grondstoffen mogelijk maakt? Ja, die is er: plantaardige kattenbakvulling! De grondstoffen van plantaardige kattenbakvulling hebben allemaal een zuiver plantaardige oorsprong. Ze zijn hernieuwbaar wat betekent dat ze helpen om waardevolle bronnen te behouden. Zie het als biologisch geven en nemen: natuurlijke kattenbakvulling is, met andere woorden, een natuurlijk onderdeel van de circulaire economie.

Hoe wordt plantaardige kattenbakvulling gemaakt?

Plantaardige kattenbakvulling wordt uitsluitend vervaardigd uit secundaire grondstoffen. Deze organische grondstoffen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de land- en bosbouw. Er worden echter geen bomen gekapt of voedsel vernietigd voor de productie van natuurlijke kattenbakvulling! In plaats daarvan wordt plantaardige kattenbakvulling volledig gemaakt van grondstoffen die bijproducten zijn van het productieproces. Dit helpt om bronnen te sparen!

Kattenbakvulling van plantaardige vezels gemaakt van hernieuwbare grondstoffen

Ökosystem

Plantaardige kattenbakvulling wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Waarom is dit goed voor het milieu? Op dit moment verbruiken wij mensen meer hulpbronnen dan ons ecosysteem kan vernieuwen. Daardoor worden deze middelen steeds schaarser. Met andere woorden, het wordt de hoogste tijd dat we uitsluitend natuurlijke grondstoffen gaan gebruiken. Zij zijn tenslotte volledig hernieuwbaar. 

Vermindering van de CO2-uitstoot in de toeleveringsketens

In tegenstelling tot minerale kattenbakvulling dat uit verre landen zoals Turkije, Senegal, Canada of Spanje naar Duitsland wordt verscheept, leggen plantaardige grondstoffen slechts korte afstanden af. Het proces dat zorgt voor het drogen van mineraal afval vereist daarnaast  enorme energiekosten en nadat het is gedroogd, wordt het duizenden kilometers vervoerd naar de locaties waar het wordt verkocht. Plantaardige grondstoffen daarentegen worden regionaal geteeld en ter plekke verwerkt. Dit vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk!

Uw kat laten wennen aan een kattenbak: Alles wat u moet weten

Lees nu

Hoe wordt kattenbakvulling op plantaardige basis afgevoerd?

Als je waarde hecht aan gebruiksgemak, graag het milieu wilt beschermen én geld wilt besparen, gebruik dan geen minerale kattenbakvulling maar een puur plantaardig product. Waarom? Omdat natuurlijke kattenbakvulling kan worden teruggebracht in de natuurlijke kringloop van grondstoffen en op verschillende manieren kan worden afgevoerd op een milieuvriendelijke en kostenbesparende manier zonder nare geurtjes.

Kattenbakvulling weggooien op de composthoop

Kattenbakvulling op plantaardige basis ontbindt volledig door een natuurlijk afbraakproces. Het is composteerbaar wat betekent dat het een waardevolle meststof kan zijn die de grond in je tuin verrijkt en zorgt voor verse, mooie bloemen. Vergeet niet dat de uitwerpselen van de kat alleen bij het restafval mogen. En als het strooisel vervuild is, is het natuurlijk niet geschikt voor de moestuin.

Kattenbakvulling weggooien in de GFT-bak

De verwijdering van natuurlijke kattenbakvulling in de gft-bak is in Duitsland op deelstaatniveau geregeld. De inhoud van de gft-bakken wordt industrieel gecomposteerd of gemethaniseerd. Op het gebied van compostering toleren verschillende deelstaten echter nog geen afvalprodukten. De Europese richtlijn inzake de recycling van organisch afval zal hier in de komende jaren meer duidelijkheid over geven.

Kattenbakvulling in het toilet gooien

Plantaardige kattenbakvulling in het toilet gooien? – Verstopt het toilet dan niet? Wanneer toegestaan volgens de lokale afvalverwerkingsvoorschriften, kunnen afzonderlijke klonten die zich vormen nadat de kat naar het toilet is geweest zeker weggegooid worden in het toilet thuis. Deze klonten lossen namelijk direct en volledig op als ze in contact komen met water, waardoor het toilet niet verstopt kan raken.

Terugwinning van grondstoffen met behulp van biologisch afbreekbare kattenbakvulling

Is het echt mogelijk om niet alleen hulpbronnen te sparen maar ook grondstoffen terug te winnen? Terwijl minerale kattenbakvulling altijd op de vuilnisbelt belandt, kunnen de grondstoffen van biologisch afbreekbare natuurlijke kattenbakvulling na gebruik worden gerecycled. Zelfs als afval levert het nog steeds een waardevolle bijdrage. Door middel van methanisering en compostering kan “kattenpoep” uiteindelijk worden omgezet in biogas of kunstmest!

Produceer minder afval met natuurlijke kattenbakvulling

Plantaardige kattenbakvulling heeft minder massa, weegt 50% minder en is tegelijkertijd veel efficiënter dan minerale kattenbakvulling. Door vloeistoffen en geuren effectief te binden, kan natuurlijke kattenbakvulling het afvalvolume met wel 90% verminderen. Een kattenhuishouden dat overschakelt op natuurlijke kattenbakvulling heeft geen 270 kg kattenbakvulling nodig, maar kan zich gemakkelijk redden met slechts 64 kg kattenbakvulling. Dit betekent minder afval + lagere CO2-uitstoot!

Quelle: Plant Litter Association (2021): „Nachhaltige Streu schont auf natürliche Weise Ressourcen und Umwelt“, online onder  Nachhaltige Katzenstreu – catsforfuture.de, geopend op 23.05.2022

Duurzame natuurlijke kattenbakvulling van Cat’s Best®

Cat’s Best is een kattenbakvulling die natuur & hi-tech combineert, waardoor het de eerste kattenbakvulling in zijn soort is. Naast de natuurlijke ingrediënten bevat Cat’s Best® ook veel plantaardige vezeltechnologie waardoor deze kattenbakvulling tot 7 keer zijn eigen gewicht aan urine kan absorberen en inkapselen. En dat op een volkomen natuurlijke, supersnelle en betrouwbare manier – tot en met de laatste druppel! Dit voorkomt dat er geurtjes ontstaan. Voor je kat wordt het ritueel van naar het toilet gaan meer een aangename tocht naar het bos. Goed voor mens, dier en milieu, want Cat’s Best® is duurzaam en volledig biologisch afbreekbaar.

Veelgestelde vragen over duurzame kattenbakvulling

Is kattenbakvulling biologisch afbreekbaar?

Een stof wordt als biologisch afbreekbaar beschouwd als deze kan worden afgebroken door bacteriën, schimmels, algen of protozoa. Kattenbakvulling van plantaardige vezels, gemaakt van biologische grondstoffen, is biologisch afbreekbaar omdat deze materialen door micro-organismen kunnen worden afgebroken tot eenvoudigere stoffen. Conventioneel strooisel wordt gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen. Na gebruik kan het niet worden gerecycled en komt het altijd bij het restafval terecht.

Welke kattenbakvulling mag in het toilet weggegooid worden?

Waar toegestaan door de lokale regelgeving mogen afzonderlijke klontjes natuurlijke kattenbakvulling na gebruik door het toilet worden gespoeld. Mineraal afval mag niet in het toilet worden weggegooid. In plaats daarvan kan er bij dit conventionele strooisel, naast de negatieve effecten zoals onaangename geurtjes en herhaaldelijk heen en weer verplaatsen, ook hogere afvalkosten in rekening worden gebracht wanneer het afval moet worden weggegooid.

Welke kattenbakvulling is het beste voor het milieu?

De beste en meest milieuvriendelijke kattenbakvulling is een natuurlijke kattenbakvulling die past in een natuurlijke kringloop van materialen. Een voorbeeld van dit soort kattenbakvulling is Cat’s Best®. Het is volledig duurzaam. Er worden geen bomen gekapt voor het maken van Cat’s Best®, want Cat’s Best® is volledig gemaakt van PEFC-gecertificeerde secundaire houtgrondstoffen. En Cat’s Best® beschermt het milieu. Want waar minerale kattenbakvulling onvermijdelijk op de vuilstort belandt, is Cat’s Best® biologisch afbreekbaar.

Is kattenbakvulling duurzaam?

Kattenbakvulling is duurzaam als de grondstoffen waarvan het is gemaakt hernieuwbaar zijn en bijdragen aan het besparen van hulpbronnen. Natuurlijke kattenbakvulling is dan ook een natuurlijk onderdeel van een circulaire economie. Kattenbakvulling gemaakt van plantaardige vezels, zoals Cat’s Best®, is afkomstig uit ecologische bosbouw: deze plantvezels komen niet van boomplantages maar uit oude bossen op basis van duurzame bosbouw. Ook de afvoer is circulair: het materiaal is biologisch afbreekbaar en kan dus uiteindelijk het beste op de composthoop of in de gft-bak.

Wat is de juiste manier om kattenbakvulling weg te gooien?

Over het algemeen kan alle kattenbakvulling met het huisvuil worden weggegooid. Afhankelijk van het volume en het gewicht brengt dit echter aanzienlijke kosten met zich mee. Mineraal afval moet altijd bij het huisvuil oftewel het restafval worden weggegooid. Plantaardige kattenbakvulling kan op verschillende manieren worden weggegooid, bijvoorbeeld op de composthoop, in de gft-bak of in het toilet thuis. Minder afval bespaart echt geld en beschermt ons milieu.

Welke kattenbakvulling mag in de GFT-bak?

Organisch afval is waardevol! Daarom horen tuinafval, plantafval, keukenafval en ander gft-afval thuis in de gft-bak. Dit afval wordt vervolgens gerecycled tot biogas en meststof dat we weer kunnen hergebruiken. Mineraal afval mag je niet in de gft-bak gooien; in plaats daarvan hoort dit afval bij het restafval. Vervolgens wordt het verbrand en komt het op de stortplaats terecht. Biologische kattenbakvulling kan wel gewoon in de gft-bak. Houd er rekening mee dat in Duitsland het weggooien van kattenbakvulling in de gft-bak nog steeds heel anders is geregeld op het niveau van de deelstaten .

Welke soorten kattenbakvulling zijn er?

Kattenbakvulling kan volgens bepaalde criteria worden onderverdeeld: op basis van de gebruikte grondstoffen, de functionaliteit, de consistentie en of de kattenbakvulling additieven bevat of niet.

Wat is het verschil tussen minerale en plantaardige kattenbakvulling?

Mineraal strooisel is gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen die slechts in beperkte hoeveelheden voorkomen. Bij de winning, verwerking, transport en verwijdering komen enorme hoeveelheden CO2 vrij dat schadelijk is voor het milieu. Plantaardige kattenbakvulling wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, weegt 50% minder en is efficiënter dan minerale kattenbakvulling. Wanneer je biologische kattenbakvulling gebruikt,  kun je het afvalvolume tot 90% verminderen. Een kattenhuishouden heeft slechts 64 kg natuurlijke kattenbakvulling nodig in plaats van 270 kg. Dit betekent veel minder afval en een lagere CO2-uitstoot!

Bron: Plant Litter Association (2021): „Nachhaltige Streu schont auf natürliche Weise Ressourcen und Umwelt“, online onder Nachhaltige Katzenstreu – catsforfuture.de, geopend op 23.05.2022

Welke kattenbakvulling is gemaakt van plantaardige vezels?

Cat’s Best® kattenbakvulling bestaat uit plantaardige vezels. De grondstof in Cat’s Best® bestaat uit 100% natuurlijke zachte houtvezels van fijnsparren, sparren, dennen of douglassparren. Er worden echter geen bomen gekapt om de natuurlijke, hernieuwbare plantaardige grondstoffen te verkrijgen. Cat’s Best® kattenbakvulling wordt uitsluitend gemaakt van PEFC-gecertificeerde secundaire houtgrondstoffen afkomstig uit de houtindustrie. Deze materialen worden op een grondstofbesparende manier verwerkt en gerecycled. 

Waar kan ik duurzame kattenbakvulling kopen?

Tegenwoordig kun je vrijwel overal duurzame kattenbakvulling kopen. Denk hierbij aan speciaalzaken (ketens, ZZP‘ers online platformen), tuincentra, doe-het-zelfzaken en algemene voedingswinkels die allemaal verschillende soorten winkels en distributiemodellen hebben (hypermarkten, supermarkten, stadsmarkten, hard & soft discounters).op een grondstofbesparende manier verwerkt en gerecycled. 

Hoe wordt kattenbakvulling gemaakt?

Minerale kattenbakvulling wordt gewonnen in dagbouw en silicaat wordt geproduceerd met behulp van chemische processen. De biologische secundaire grondstoffen die gebruikt worden in plantaardige kattenbakvulling, zijn afkomstig uit de houtindustrie en de landbouw. In tegenstelling tot mineraal strooisel, leggen de plantaardige grondstoffen slechts korte afstanden af. Terwijl het drogen van mineraal strooisel erg veel energie kost en over duizenden kilometers moet worden vervoerd naar de plaatsen waar het wordt verkocht, worden natuurlijke materialen regionaal geteeld en direct ter plaatse verwerkt.den Naturstoffe regional angebaut und direkt vor Ort weiterverarbeitet.